Folk er opptatt av forskjellige ting

Noen liker det samme som meg, mens andre liker andre ting.

Det er bra av vi liker ulike ting!

Det vi liker er med til å gjøre oss til helt spesielle personer!