Folk er flink til forskjellige ting

Det er bra at vi er flinke til ulike ting, for da kan vi hjelpe hverandre og vi kan dele på oppgaver.

Når vi er flinke til ulike ting kan vi mye mer til sammen! Det er flott!