De fleste som har Autisme liker ikke så godt forandringer og nye ting.

 

 

Mange synes det er vanskelig å huske beskjeder og avtaler.

 

 

Noen vil helst bare snakke om eller gjøre én ting hele tiden og er kjempeopptatt av sin spesielle interesse.