Autisme gjør at jeg

(...skriv inn hva du kan mye om eller er veldig god til å gjøre. For eksempel spesielle talenter, styrker, evner, ferdigheter særinteresser.)