Jeg er flink til mye, men noe er vanskelig for meg.Det kan jeg gjøre noe med!

Jeg lærer hele tiden.

Det som er vanskelig for meg nå,

kan bli lettere når jeg lærer mer.

Når jeg lærer mer, blir jeg flinkere til å klare selv.Jeg kan også få hjelp av andre mennesker og jeg kan bruke hjelpemidler.