Hjernen mottar informasjon, jobber med informasjonen, (tenker) og sender informasjon

Slik fungerer hjernen min:

Ørene min hører at telefonen ringer

Hjernen mottar informasjon fra ørene mine

Hjernen tenker "Noen ringer!"

Hjernen sender informasjon til hånden min

Jeg tar telefonen