Hjernen min er veldig viktig!

Hjernen forteller kroppen min hva den skal gjøre.

Hjernen min hjelper meg for eksempel med: