Følelser kan oppleves ulikt

Andre mennesker blir også glade, triste, sinte eller redde.

Noen ganger blir vi glade for det samme. Andre ganger er det helt forskjellige ting som gjøre oss glade, triste, sinte eller redde.