Om å ta hensyn

Vi kan ikke vite sikkert hvordan andre føler seg. Andre kan heller ikke alltid forstå hvordan jeg føler meg.

Hvis vi spør hverandre om følelser, er det lettere å forstå hverandre og ta hensyn til hverandre.

Det er fint!