Følelser

Jeg kan bli glad av noen ting, mens andre ting kan gjøre meg trist, sint eller redd. Sånn er det.

Andre mennesker blir også glade, triste, sinte eller redde.

Noen ganger blir vi glade for det samme.

Andre ganger er det helt forskjellige ting som gjøre oss glade, triste, sinte eller redde.