Sykdom

Noen ganger virker ikke kroppen som den pleier og vi føler oss ikke helt bra. Hvis vi føler oss så dårlige at vi ikke orker å gjøre vanlige ting, kaller vi det å være syk.