Noen måter å være syke på

Feber
Vondt i hodet
Vondt i halsen
Forkjølet
Øreverk
Tannverk
Omgangssyke

Sett kryss for sykdommer du har hatt!