Skader

Noen ganger kan man bli skadet.

Noen skader kan være ganske små og går over av seg selv, for eksempel skrubbsår, blåmerker og forstuinger. Her er noen eksempler på små skader:

Blåmerke Forstuing i arm/bein Sår

Noen ganger er skadene større, kanskje vi brekker en arm eller et bein. Da får vi vanligvis gips til å støtte opp armen eller beinet med til det har grodd.

Har vi brukket beinet må vi vanligvis gå med krykker en stund.

Brekker vi armen kan vi trenge å bruke et fatle.

Vanligvis blir vi helt friske igjen etter små skader, men det kan ta litt tid.