Når noen deler av kroppen ikke virker eller virker dårligere, er det noe som blir vanskelig eller umulig å gjøre.

Ting kan bli lettere å gjøre hvis man har et godt hjelpemiddel. Selv om noe av kroppen ikke virker så bra, kan man være flink til mange ting.