Hjelpemidler for det som kan være vanskelig når man har autisme

Vanske

Klikk for å sette inn bilde

 

Skriv inn navn på vanske

 

Hjelpemiddel

Klikk for å sette inn bilde

 

Skriv inn navn på hjelpemiddel